Hlavná stránka | Index | < Roman Kaliský | > Peter Karvaš
Vyhľadávanie: 

 

Jana Kantorová Báliková Jana Kantorová Báliková

Narodila sa 9. júna 1951 v rodine vedeckých pracovníkov - geológov. Základnú a strednú školu vychodila v Bratislave. Absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor pedagogická psychológia - angličtina (1969-1974). V rokoch 1974-1977 pracovala v redakcii týždenníka Nové slovo, roku 1977 sa stala redaktorkou poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

Patrí do skupiny mladých autorov, ktorí sa formovali v Novom slove pod vedením Vojtecha Mihálika. Tu od roku 1973 sústavne uverejňovala svoje básne. Prítomná je aj v almanachoch mladej poézie a prózy V tomto čase (1973) a Dychtivo pospolu (1974). Debutovala roku 1976 zbierkou Smäd , v ktorej v protiklade ku generačným vlnám debutantov zo 60. rokov sa vracia k pevnému, vo svojej podstate tradičnému tvaru, jednoznačnému a jednoduchšiemu básnickému pomenovaniu a k priamočiaremu vzťahu ku skutočnosti. Usiluje sa o pregnantné vyslovenie myšlienky, no demonštruje aj svoju ženskú senzibilitu, citlivosť. Najpôsobivejšia je vo svojich ľúbostných veršoch, a to sa plne vzťahuje aj na jej druhú básnickú zbierku Opojenie (1977). No ani tu sa však nevie pri pokusoch o občiansky angažovanú poéziu vyhnúť priamočiaremu moralizovaniu. Básnické pero Jany Kantorovej-Bálikovej sa naplno rozvinulo v zbierke Na dennom svetle (1982), v sugestívnych veršoch v básňach v Pešej zóne (1986) a najmä v zbierke Pevný bod (1988).

Veľmi plodná a aktívna je ako prekladateľka anglických a amerických básnikov; výborné sú napríklad jej preklady W. Blakea, R. Browninga, E. B. Browningovej, E. A. Poea. Spolu s Viliamom Turčánym prebásnila texty svahilskej poézie v antológii Matka naša, Afrika (1978). Zostavila a preložila výber z tvorby básnikov anglickej Jazernej školy: Hladina plná hviezd (1989).

apríl 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house