Hlavná stránka | Index | < Ivan Kadlečík | > Jana Kantorová Báliková
Vyhľadávanie: 

 

Roman Kaliský Roman Kaliský
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči v robotníckej rodine. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v rodisku, potom študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr v Liptovskom Mikuláši, kde roku 1943 zmaturoval. V tom istom roku začal študovať chemické inžinierstvo na SVŠT v Bratislave. Strhol ho však vír vojnových udalostí, preto štúdium prerušil. V SNP bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Po skončení vojny sa stal redaktorom Práce, kde pôsobil do roku 1948, potom bol šéfredaktorom denníka Ľud a od roku 1953 dramaturgom slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu. Po troch rokoch prešiel do Kultúrneho života, kde ako redaktor pôsobil do 30. novembra 1967. Do roku 1969 pracoval ako redaktor v Slovenskej televízii. Pre svoje občianske a politické postoje k udalostiam rokov 1968–1969 a nasledujúcej normalizácii bol politicky diskriminovaný a nesmel publikovať. Preto sa vyučil za murára a v tejto profesii pôsobil do roku 1989. Po novembri 1989 sa stal riaditeľom Slovenskej televízie, potom pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora v Slovenských národných novinách a Literárnom týždenníku. V rokoch 1993–1994 bol zástupcom šéfredaktora denníka Republika. Zomrel 8. novembra 2015.

Knižným dielam R. Kaliského predchádzala dlhoročná novinárska, predovšetkým publicistická a reportérska práca. Mnohé jeho reportáže presahovali do literárnych žánrov. Knižne debutoval zbierkou reportáží Dlhá cesta (1962), v ktorej zachytil vývinový proces slovenskej spoločnosti od konca vojny až do obdobia budovania nového spoločenského zriadenia. Druhá kniha literárnych reportáží Obžalovaný, vstaňte! (1963) prináša príbehy zo súdnych siení. Je to kniha súdničiek o príbehoch obyčajných ľudí. Autor ich nesúdi, ale odkrýva sociálne podhubie zločinu, ktoré podľa oficiálnej propagandy v socializme už nemalo existovať. Preto vzbudila veľkú pozornosť nielen čitateľov (5 vydaní – z toho jedno české a jedno maďarské), ale aj literárnej kritiky.

Je spoluautorom knihy esejí o SNP Konfrontácia (1968) a autorom televíznej hry Koniec a začiatok, uvedenej v tom istom roku.

Roku 1997 mu vyšla kniha Na poslednom úseku. Je to výber z jeho reportážnej a publicistickej tvorby z rokov 1989–1996.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house