Hlavná stránka | Index | < Vasiľ Choma | > Fedor Ivančov
Vyhľadávanie: 

 

Andrej Chudoba Andrej Chudoba

Narodil sa 21. novembra 1927 v Malých Krškanoch v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v Malom Kiari a v rodisku, do meštianskej školy v Bátovciach. V rokoch 1945–1949 absolvoval štúdium na Učiteľskej akadémii v Leviciach. Po skončení základnej vojenskej služby bol krátko učiteľom v Žemberovciach, potom kresličom vo fabrike v Tlmačoch, účtovníkom v Pukanci a štyri roky plánovačom v závode Sandrik v Dolných Hámroch. Od roku 1963 až do odchodu na dôchodok roku 1990 bol učiteľom na Základnej škole v Pukanci, kde žil aj na dôchodku. Zomrel 21. januára 2014.

Do literatúry vstúpil ako básnik zbierkou ľúbostnej a prírodnej lyriky Letokruh srdca (1958). Jeho prvou prozaickou knihou je dvojnovela Kde pijú dúhy (1962). Podobnú kompozičnú stavbu dvojnoviel majú aj knihy Pustý dvor (1965) a Miesto pre dvoch (1966). Ľúbostným príbehom vzťahu mladého dievčaťa a ženatého muža je novela Leto s pehavou pannou (1970). Kniha poviedok Zbohom, Cyrano (1973) je tematicky i príbehovo spojená s tragickými udalosťami v živote človeka, v ktorých sa ocitne často nečakane. K vojnovým udalostiam sa vrátil v novele Obkľúčenie (1976) a poviedkovom súbore Konečne bude mier (1979). Spoločensky neobvyklých hrdinov stvárnil v poviedkovej knihe Hlinené husle (1977). V románe Nákaza (1982) sa vrátil do roľníckeho prostredia. Zložitý príbeh s detektívnou zápletkou sa odohráva v slovensko-maďarskej dedine na južnom Slovensku. Z podobného prostredia je poviedková kniha Krv nie je voda (1985). Román Stopárka (1986) je zo školského prostredia. Z čias autorovej študentskej mladosti je podmanivý román Zázrak na konci sveta (1993). V románe Krásne poškodená slečna (1994) stvárnil neobvyklý ľúbostný príbeh muža v zrelom veku.

Pre mládež napísal knihu povestí Sedemdesiatsedem povestí spod Slovenskej brány (1974), je autorom filmových scenárov Most na tú stranu (1961) a Pustý dvor (1974), ako aj básnických textov k obrazovým publikáciám Rodná zem (1980), Od Tekova vietor veje (1984), Čaro zimy (1984), Veľký spev (1985).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house