Hlavná stránka | Index | < Erik Jakub Groch | > Anton Habovštiak
Vyhľadávanie: 

 

Stanislav Háber Stanislav Háber

Narodil sa 24. augusta 1966 v Brezne v učiteľskej rodine. Po rozvode rodičov zostal ako trojročný žiť v opatere matky. Základnú školu vychodil v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach. Po maturite roku 1984 na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici ho prijali na Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach, kde študoval odbor pilot-nadzvuk. Po autohavárii, pri ktorej utrpel ťažký otras mozgu a stratu pamäti, ho o rok nato vylúčili zo štúdia zo zdravotných dôvodov. Roku 1986 odišiel do civilnej zálohy a začal pracovať ako novinár vo viacerých periodikách a médiách, najprv v Košiciach a od roku 1987 v Bratislave. Roku 1987 ho prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odkiaľ roku 1988 prestúpil do Bratislavy na Univerzitu Komenského. Roku 1993 ukončil vysokoškolské štúdium na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. V rokoch 1985-1986 pracoval ako vojak z povolania vo VÚ 7515 v Prešove, roku 1987 nastúpil ako redaktor do podnikových novín Strojár ZŤS Košice, v tom istom roku pracoval ako redaktor kultúrneho oddelenia Prešovských novín, jazykový redaktor a korektor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach a referent pre folklór ObKaSS Bratislava I. Roku 1988 nastúpil do ČST - STV Bratislava, najskôr ako zametač chodníka, potom ako redaktor Hlavnej redakcie Televíznych novín. V rokoch 1991-1992 bol redaktorom týždenníka Zmena, roku 1993 vedúcim oddelenia reportérov denníka Smena, redaktorom Slobodného piatka a odborným redaktorom denníka Hospodárske noviny. Roku 1994 pracoval v TA SR, v rokoch 1994-1995 pôsobil ako redaktor OVM HZDS, neskôr ako jeho riaditeľ a hovorca. V rokoch 1995-1996 bol hovorcom MDPT SR, v rokoch 1996-1997 redaktorom Literárneho týždenníka, zástupcom šéfredaktora týždenníka Extra. V rokoch 1997 až 1999 bol vedúcim vnútropolitického oddelenia denníka Slovenská Republika. Od decembra 1999 bol šéfkomentátorom denníka Nový deň. Externe spolupracoval s viacerými slovenskými i českými mesačníkmi a týždenníkmi (Mladý svět, Mladé rozlety, Slovensko a i.), s Československým rozhlasom (Rádiofórum), Rock FM, STV a VTV. Žije v Bratislave.

Poéziu začal publikovať v časopisoch a rozhlase. Knižne v zborníkoch Jarný súzvuk (1986), Záchvevy (1987) a Sláva životu (1990). Venuje sa najmä novinárskej publicistike a próze. Debutoval románom Sme samý lepší chlap (1995), v ktorom sa zaoberá otázkami etiky vojenského prostredia a na pozadí totalitného zriadenia pranieruje zmysel existencie armád. Štyristostranový román vzbudil kritickú polemiku. V tom istom roku knižne vydal publicistický prierez vývoja vnútropolitickej scény Slovenska od novembra 1989 do októbra 1995 ...ani prvý, ani posledný... (1995). Aj zbierka troch noviel Paľko Hrchov (1996) vyvolala kritickú diskusiu. Titulná novela bola preložená a publikovaná vo francúzštine pod názvom Le petit Paul (1998). Kniha Reportážna inventúra (1997) je výberom reportáží z obdobia posledných desiatich rokov, ktoré zachytávajú vznik slovenskej štátnosti do roku 1993, kauzu nevyjasnenej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika, ale i časť venovanú vojne, od SNP po konflikt v krajinách bývalej Juhoslávie. Poetickým debutom autora je kniha Pokoj rezbára (1998). Roku 1998 vychádza Háberov druhý román Najvyšší a najnižší (1998), v ktorom sa snaží nájsť odpovede na večné otázky ľudskej slobodnej vôle. V epicentre príbehu je konflikt mystických síl, ktorý sa odráža v konaní jednotlivca. Druhá básnická zbierka Egotikon (2001) prehlbuje Háberov prienik do súkromných i filozofických tém jeho tvorby. Treťou básnickou zbierkou sú Záhady duševnej záhrady (2003). V roku 2004 vychádza jeho druhá kniha poviedok O.

Pre televíziu pripravil sedem dokumentárnych filmov (Astronaut kazateľ (1990) o americkom kozmonautovi Jamesovi B. Irwinovi a jeho ceste na Mesiac, Tisíc malých princov (1992) z vojny v krajinách bývalej Juhoslávie, Gróf strateného času (1992) o záhade Bojnického oltára a ďalšie). Pre Slovenský rozhlas napísal eseje vysielané v redakcii duchovného života a literárne pásma Mág reality (1997) o Philipovi K. Dickovi a Londonov raj (1998), psychologická štúdia o živote, smrti a literárnej tvorbe Jacka Londona.

Recenzie
Texty

január 2006

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house