Hlavná stránka | Index | < Árpád Tözsér | > Viliam Turčány
Vyhľadávanie: 

 

Andrijan Turan Andrijan Turan

Narodil sa 6. októbra 1962 v Bratislave v spisovateľskej rodine. Vyrastal v Úľanoch nad Žitavou. Roku 1968 sa vrátil do rodného mesta, vychodil tu základnú školu a takmer aj gymnázium, ale zdravotné problémy mu v tom zabránili. Zamestnal sa ako podnikový poštár, strážnik, skladník, knihovník, konzultant, nočný vrátnik, strojník – a popri tom sa intenzívne venoval samoštúdiu. Po roku 1990 pracoval istý čas ako reportér a redaktor v Štýle, Sme a Smene. Od roku 1996 je v slobodnom povolaní a plne sa venuje literatúre, ak práve nezáhradníči vo vlastnom raji v Záhorskej Bystrici. Tam sa pripravuje, ako rád zdôrazňuje, na post veľvyslanca Barbarskej generácie, ktorej je členom, na domovskej planéte prvej mimozemskej civilizácie, ktorá sa konečne ozve.
Publikovať začal v Novom slove mladých, kde vyšiel z tzv. Mihálikovej (m)učiarne, neskôr publikoval v ďalších početných periodikách, ako napríklad v Dotykoch, Romboide, Kultúrnom živote, Slovenských pohľadoch či v Literárnom týždenníku. Postupne jeho verše vyšli v prekladoch do češtiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny a srbčiny.
Knižne debutoval básnickou zbierkou Ozvena vo všetkých jazykoch (1986), ktorá bola hľadaním vhodného poetického výrazu a formy. Zachytáva prekvapený pohľad človeka socialistickej éry. Ako povedal Turan, je to nesúrodý súbor veršov z dotrhaných zošitov duše. Roku 1990 mu vyšla Nočná požičovňa klavírov. Autobiograficky ladená spoveď z dna priepastí. Rukopis zbierky takmer dva roky prechádzal zložitým systémom protichodných lektorských posudkov, pretože téma narkomana otvorene hovoriaceho o svojich peklách a rajoch bola pre minulý politický systém ťažko stráviteľná. Rukopis obsahoval aj politickú satiru, ktorá bola najprv pritrúfalá a potom pri finalizácii knihy zbytočná. Básnická zbierka Sneha (1993) je povinným čítaním pre každého negativistického pesimistu s paranoidnou psychózou, začínajúcou hneď po západe slnka. Tak sa o zbierke vyjadril básnik, ktorý v surrealistickom geste dodal: Ak chodíte v noci oblečení v čiernych šatách a svietite si len uhlíkom cigarety, môžete stretnúť len prízraky mužov bez tvárí, ženy s pohlavím kraba, mladučké pastierky bielych oviec, ktoré svojim nevinným mäkučkým priateľkám v prvých lúčoch svitania podrežú črepinou z krištáľového pohára hrdlo. Turanova Sneha je fascinujúcim čítaním, dokazujúcim básnikovu zrelosť a imagináciu. Roku 1997 vyšiel Andrijanovi Turanovi Popolnočný med siahajúci po téme lúčenia, odchodov a návratov, stretnutí, vyznaní lások a ich popretí. Veď až keď človek vycestuje za hranice svojej vlastnej krajiny, môže sa dostať do stratenej zeme svojho minulého života. Až keď ktosi stratí zbytočnou smrťou svoju lásku, spozná, ako ozajstne miloval. Ďalšou zbierkou je Kolíska z hadov (1997), zobrazujúca s nevšednou úprimnosťou útek z mesta a návrat k prameňom prírody. Zachytáva straty a nálezy vlastnej duše, zrkadlenie v ľade, ale aj v rozbitom zrkadielku ilúzií a zloby, ktorú ako roztrhaný ruksak nosíme zbytočne na pleciach. Roku 1998 vydal s ostatnými členmi Barbarskej generácie, Jánom Litvákom, Kamilom Zbružom a Robertom Bielikom, Barbar(u)skú ruletu, ktorá je akýmsi zborníkom rozhovorov, poetických a rozličných prozaických textov. Andrijan Turan sa tu predstavil nielen ako skvelý básnik, ale aj ako bystrý a vtipný prozaik, napríklad prózy Ušatý bandita či s J. Litvákom Slovenské dobrodružstvo Kremienka a Chocholúšika. Na margo svojich prozatérskych pokusov výstižne poznamenal: „Na próze sa ohromne zabávam a teší ma najmä to, že sa ju môžem učiť písať po celý život a stále to ešte nebude ono.“ Šiestou samostatnou básnickou zbierkou A. Turana je Druhá dúha (1999), o ktorej sa vyjadril, že je návratom k dobru, spomienkou na čas kvetov, na dni ako stvorené pre banánové rybky. Je to však aj viac ako realistická rekapitulácia posledných dvoch rokov života.
Andrijan Turan je zastúpený aj v zborníkoch Druhý dych (1987), Diskrétny pôvab aristokracie (vo francúzštine, 1996), Dúšok jedu (1997) a vo francúzskom Baccanales (1998).

23.6.2004

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house