Hlavná stránka | Index | < Augustín Maťovčík | > Vojtech Mihálik
Vyhľadávanie: 

 

Jozef Melicher

Narodil sa 20. marca 1929 v Hronských Kľačanoch. Strednú školu vyštudoval v Leviciach. Od svojich predmaturitných literárnych pokusov sa nedal zlákať do osídiel beletrie. Skôr sa zameriaval na ľudovú slovesnosť a literárnu históriu.
Zlom u neho nastal začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia, keď spolu s Andrejom Chudobom pripravili rukopis Sedemdesiat povestí spod slovenskej brány (1974). Andrej Chudoba majstrovsky zbeletrizoval Melicherove zlomkovité záznamy ľudových historických povestí a poverových i prekáračkových príbehov. Po tejto úspešnej knihe sa Melicher rozhodol, že o niečo podobné sa pokúsi aj samostatne.
Začal krátkymi príbehmi, ktoré roku 1970 poslal do Matičného čítania. Mali taký úspech, že sa potom pravidelne objavovali v podobe seriálu Z čilejkárskych historiek. Najskôr pod celým menom, ale po jeho kádrovom postihu roku 1973 bez uvedenia mena autora. V tomto období Jozef Melicher „klesol“ z učiteľa Pedagogickej fakulty v Nitre na pomocného robotníka Bytového podniku v Nitre.
V rokoch 1978—1981 publikoval v tlmačskom závodnom časopise Kirovec seriál historiek a povestí z tekovského regiónu. Roku 1980 pripravil pre vydavateľstvo Tatran knihu povestí z Tekova. Trvalo až desať rokov, kým Melicherovi vyšla kniha Tekovské povesti (1989). Okamžite sa vypredala. O rok nato svoje pero namieril do literárnych priestorov umlčaných totalitou, výsledkom boli literárnohistorické knihy Poézia katolíckej moderny (1990) a Zamlčovaná literatúra (1995), ktorá vyšla až v troch vydaniach.
Roku 1996 pripravil do tlače rukopis Hontianskych povestí, v ktorých zozbieral a prerozprával 99 historických a ľudových príbehov z bývalej Hontianskej stolice. Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine. Vzápätí vydal Krátky slovník tekovsko-čilejkárskeho nárečia (1996), ktorý odštartoval jeho intenzívnu prípravu na knihe Čilejkárska rapsódia. Medzitým mu vyšli dve knihy povestí, Od Zobora po Sitno (1998) ako doplnková literatúra pre študujúcu mládež a Požitavské povesti (1998) s príbehmi a historkami pozdĺž stokilometrovej rieky Žitavy. Spolutvorcami tohto diela boli Jozef Trubíni a Viliam Obert. Výnimočnou v tomto žánri je nepochybne Čilejkárska rapsódia (1998), v ktorej sa striedajú folklórne obrázky s piesňovými vsuvkami z tzv. čilejkárskych obcí. V časopise Almanach Nitra mu vyšli krátke príbehy Povesti sa krútia nad Katarínkou (2002). Jozef Melicher je zanieteným zberateľom povestí prevažne z Tekova, Hontu a Nitry, na svojom zberateľskom konte ich má úctyhodný počet okolo 500. Po rehabilitácii roku 1990 sa vratil na univerzitu a pracoval ako docent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej výchovy Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zomrel 9. januára 2008 v Nitre.

31. 1. 2007

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house