Hlavná stránka | Index | < Gustáv Murín | > Mikuláš Mušinka
Vyhľadávanie: 

 

Miroslav Musil Miroslav Musil

autor literatúry faktu
Narodil sa 14. 8. 1950 v Bratislave. V rokoch 1966–1969 študoval na lýceu vo francúzskom Dijone, navštevoval aj letný kurz anglického jazyka a kultúry pre pokročilých v Bournemouth (1968), v štúdiách pokračoval v rokoch 1969–1974 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval postgraduálne študijné a prednáškové pobyty v Paríži, vo Viedni, v Madride, v Ženeve a v severoamerickom Fort Collins. Pôsobil ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, bol zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN v Ženeve (1990–1994), spravodajcom misie OSN na okupovaných arabských územiach (1994), generálnym sekretárom Slovenskej komisie pre UNESCO na Ministerstve zahraničných vecí SR (1994–1996 a 2000–2003), kultúrnym radcom na Veľvyslanectve SR vo Washingtone (1996–2000) a od roku 2004 bude pôsobiť ako riaditeľ Slovenského inštitútu pri Veľvyslanectve SR v Ríme.
Vo svojej tvorbe orientovanej prevažne na literatúru faktu sa venoval najmä osobnostiam M. R. Štefánika, Š. Osuského a M. Beňovského, o ktorých vydal knihy (spolu s F. Kelem) Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (1996), Madagaskarský denník – za kráľom zo Slovenska cez tri oceány (1997) a medzinárodnú štúdiu Potulný rytier národov (1994). Pripravil ideový námet na filmový dokument o diplomatovi Š. Osuskom Spomienky nikdy nesklamú, scenár k dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996) a režíroval dokument o M. R. Štefánikovi Polynézia à la Štefánik (2001). Je autorom výstav o uvedených osobnostiach, ako aj autorom kníh z oblasti psychológie: Cesty k nadaniu (1984), Talenty cez palubu (1989) a i. Za významný prínos k rozvoju francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov mu francúzska vláda udelila titul Rytier Rádu umení a literatúry (2002).

Curriculum Vitae

17.2.2004

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house