Hlavná stránka | Index | < Vojtech Zamarovský | > Milan Zelinka
Vyhľadávanie: 

 

Jozef Zbihlej Jozef Zbihlej

Narodil sa 13. marca 1938 v obci Stebnik pri Bardejove. Stredoškolské vzdelanie získal na Ukrajinskom gymnáziu v Bardejove. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach, kde bol roku 1962 promovaný. Odvtedy pracuje a žije v Michalovciach.

Do literatúry vstúpil ešte ako študent účasťou v kolektívnej zbierke Mladé hlasy (Molodi holosy, 1956) pod pseudonymom J. Dibrova. V ďalších kolektívnych zbierkach Mladé hlasy (Molodi holosy, 1958) a Ôsmi (Vosmero, 1963) už nepoužíva pseudonym.

Debutoval zbierkou občianskej a intímnej lyriky Zelené neóny (Zeleni neony, 1964). V zbierke Okná bez nehy (Vikna bez nižnosti, 1969) dominujú verše s tematikou rodného kraja s originálnym pohľadom na okolitý svet s jeho odrazom na vnútorný svet človeka v kontexte dobových spoločenských javov. Zbierka Kozmické ozveny (Kosmični vidluńja, 1980) prehlbuje vnímanie človeka i sveta v mnohorakých dimenziách. V zbierke Zákruty (Zakruty, 1983) rozvíja variácie na témy človek, príroda, láska, spoločnosť v ich dialektickej súvzťažnosti. Zbierka Áno - nepokoj (Tak, nespokij, 1986) vyjadruje vnútornú bolesť človeka znepokojovaného vojnovou kataklizmou, narušovaním medziľudských vzťahov a inými civilizačnými neduhmi. V zbierke Opatrne - sny! (Oberežno - sny!, 1987) básnika znepokojujú negatívne ľudské vlastnosti: kariérizmus, malomeštiactvo a nevľúdny vzťah k prírode. Do hlbín ľudskej duše sa ponára v krátkych filozofických reflexiách v zbierke Vyrovnávanie krivky (Vyrivňuvaňja kryvoji, 1994). Do tlače je pripravená nová básnická zbierka Litografia.

Výber z básnickej tvorby J. Zbihleja vyšiel aj v slovenskom preklade Len z lásky k človeku (1984). V českom preklade jeho verše boli publikované v antológii Ráno pod Karpatami (1983) a v maďarskom jazyku v kolektívnom zborníku A Kárpátok éneke (1988). Niekoľko básní bolo preložených do nemčiny. Publikujú ho aj na Ukrajine.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house