Hlavná stránka | Index | < Jozef Bžoch | > Vladimír Čerevka
Vyhľadávanie: 

 

Marína Čeretková-Gállová Marína Čeretková-Gállová

Pochádza z deväťčlennej rodiny drobného živnostníka, narodila sa ako prvé dieťa v obci Zbehy pri Nitre

26. septembra 1931. Základnú školu vychodila v rodisku, roku 1950 zmaturovala na Dievčenskom Gymnáziu v Nitre. Po absolvovaní FF UK, odbor slovenčina-dejepis, sa roku 1957 stala redaktorkou Čsl. rozhlasu v Košiciach, neskôr ako členka ZSS tajomníčkou Východoslovenskej odbočky ZSS. V literárnej redakcii rozhlasu pôsobila do roku 1971. Pre svoje odmietavé postoje k augustovým udalostiam roku 1968 bola v rámci konsolidácie politicky a občiansky diskriminovaná, v dôsledku čoho pôsobila v rozličných zamestnaniach iba krátkodobo, bez uplatnenia profesnosti a akýchkoľvek publikačných možností. Roku 1979 volila návrat do rodnej Nitry, pracovala s učňovskou mládežou, neskôr ako vychovávateľka v strednom odbornom učilišti potravinárskom. Neskôr ako spisovateľka v slobodnom povolaní. Zomrela 22. októbra 2017.

Do literatúry vstúpila knihou noviel Koniec líšky (1962), v ktorých dominujú citové a mravné problémy dievčenských hrdiniek a mladých žien. Svet ženy v mnohých podobách rozkrývajú aj ďalšie románové novely Stokrát moje leto, Smrť červenej jarabiny (obe 1964), Samota pre bohov, Koňak pre Amáliu (obe 1967) a Hriešne dievča Júlia (1970). Po rokoch núteného mlčania vydala román Jednooký (1978), v ktorom mapuje pohnuté osudy rodáka v posledných vojnových a prvých povojnových rokoch Nitry. Nasledovali prózy Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej (1982), Cudzie deti (1983), román Úraz (1987) a miniromán Uniesť si svoj kríž (1993). Novela Anjelik (1994) je príbehom súčasníka a zachytáva jeho rozporuplné úsilie zaradiť sa do reality, na ktorú si nenažil.

Marína Čeretková-Gállová je aj autorkou dvanástich rozhlasových hier pre dospelých i mládež, rozprávok pre deti, hereckých medailónov, rozhovorov a článkov publikovaných v časopisoch a zborníkoch, roku 1983 televízia odvysielala jej hru Tereza z učňovského prostredia.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house