Hlavná stránka | Index | < Martin Vlado | > Vojtech Zamarovský
Vyhľadávanie: 

 

Tomáš Winkler Tomáš Winkler

Narodil sa 3. januára 1940 v Lopeji. Základnú školu vychodil vo Varíne, zmaturoval na Gymnáziu v Žiline roku 1957. Potom študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenčina - dejepis. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil do Matice slovenskej v Martine. Tu najskôr pracoval v Literárnom archíve, potom sa stal riaditeľom Národnej knižnice MS. V rokoch 1968-1970 bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Matičné čítanie. Pre politické postoje koncom 60. rokov musel z Matice slovenskej odísť a nesmel publikovať. Najskôr sa zamestnal ako ošetrovateľ v psychiatrickej liečebni a po dvoch rokoch ako dopravný dispečer v podniku Váhostav, s pracoviskami na priehrade Liptovská Mara a Čierny Váh. Od roku 1979 bol redaktorom vydavateľstva Osveta v Martine, kde redigoval zdravotnícku literatúru. Po novembri 1989 sa stal šéfredaktorom Slovenských národných novín, potom bol vedeckým tajomníkom MS, zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín a zástupcom šéfredaktora mesačníka Slovenské pohľady, ktoré vydáva Matica slovenská.

Do literatúry vstúpil ako kultúrny historik. Po predchádzajúcej bohatej publicistickej činnosti knižne vydal dvojzväzkové dielo o histórii MS Matica slovenská v rokoch 1919-1945 (1971) a Matica slovenská v rokoch 1945-1954 (1971) Spoločne s Petrom Štrelingerom je autorom dvojzväzkového diela biografických poviedok o klasikoch slovenskej literatúry Kto proti osudu (I. zv. 1976, II. zv. 1978), ktoré však z politických príčin vyšlo len pod menom jeho spoluautora. Samostatne vydal populárny životopis J. M. Hurbana pod názvom Perom a mečom (1982, 1997). O J. M. Hurbanovi zostavil dokumentárnu knihu Život zvoniaci činom (1987). Podobný charakter má aj kniha Tragické hľadanie života (1991), ktorá na základe dokumentov sprístupňuje život a dielo Dušana Makovického. O tragických osudoch významných osobností slovenskej histórie napísal faktografickú knihu Cesty na popravisko (1988). Históriu a miesto Matice slovenskej v dejinách slovenského národa priblížil v knihe esejí Vrastanie do času (1992). Roku 1998 mu vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyjde kniha z oblasti literatúry faktu Čas pred nesmrteľnosťou.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house