Hlavná stránka | Index | < Milan Rúfus | > Paula Sabolová
Vyhľadávanie: 

 

Igor Rusnák Igor Rusnák
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 3. februára 1936 v Trnave. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Gymnáziu v Bratislave, potom študoval divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ešte v čase štúdií sa stal dramaturgom Čs. rozhlasu v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1960 sa stal najskôr dramaturgom Divadla J. Záborského v Prešove, potom dramaturgom Krajského oblastného divadla v Trnave a v rokoch 1966-1968 dramaturgom Čs. štátneho filmu. Roku 1968 nastúpil ako dramaturg Vysielania pre deti a mládež do Slovenskej televízie v Bratislave, kde neskôr pracoval aj ako vedúci dramaturg až do roku 1975. Potom bol dva roky umeleckým šéfom Poetického súboru Novej scény v Bratislave a tri roky redaktorom časopisu Film a divadlo. Od roku 1980 ako dramaturg striedavo pôsobil v Divadle J. Záborského v Prešove, v Slovenskej televízii a v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, kde pracuje aj v súčasnosti. Býva v Bratislave.

Debutoval drámou Krok do tmy (1963). Pokúsil sa v nej vyrovnať s viacerými deformáciami v živote našej spoločnosti na začiatku 50. rokov. V nasledujúcej dráme Líšky, dobrú noc! (1964) zobrazil príbeh dedinskej učiteľky, ktorá nachádza šťastie, možnosť sebarealizácie i pocit užitočnosti v prostredí zdanlivo vzdialenom od kultúrnych centier. Ide o jednu z najúspešnejších slovenských divadelných hier povojnového obdobia, bola preložená do siedmich jazykov a inscenovalo ju približne desať divadiel za hranicami Slovenska. Originálne komponovaná sci-fi komédia Prírodní ľudia (1964) je metaforou na totalitnú moc, ktorá svojimi metódami vládnutia ohrozuje ľudskú spoločnosť. Tragikomédia Smrť si prišla po rytiera (1966) je osnovaná na donkichotskom motíve a je satirickým výsmechom totalitnej moci pri uskutočňovaní súdnych rehabilitácií protiprávne odsúdených ľudí. Hlavný motív tejto hry sa mu stal aj námetom na napísanie scenára televízneho filmu Rodáci (1969). V dráme Jeho Excelencia (1992) aktualizoval zneužívanie moci smerujúce nakoniec k jej pádu.

Je autorom a spoluautorom početných scenárov k televíznym inscenáciám a filmom, ako aj k filmom distribučným. Súčasťou literárnych aktivít I. Rusnáka je aj divadelná kritika, esejistika a divadelná teória.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house