Hlavná stránka | Index | < Viliam Obert | > Ján Ondruš
Vyhľadávanie: 

 

Štefan Oľha Štefan Oľha

Narodil sa 3. mája 1936 v Solivare v rodine právnika. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Prešove. V rokoch 1956-1960 študoval slovenčinu a dejepis na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po skončení vysokoškolského štúdia rok pracoval v programovom oddelení Krajského filmového podniku v Prešove. V rokoch 1960-1963 bol redaktorom literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu v Košiciach, potom bol rok robotníkom v Solivare Prešov. V rokoch 1964-1968 bol redaktorom a neskôr vedúcim redaktorom podnikového časopisu Naše Chemko v Strážskom, v rokoch 1968-1972 vedúcim Redakcie zábavy Slovenskej televízie v Košiciach. Pre svoje občianske postoje bol politicky perzekvovaný, preto v rokoch 1972-1990 pracoval ako referent v podniku Výstavníctvo v Košiciach. Roku 1990 sa stal vedúcim redaktorom programu v Slovenskej televízii Košice a neskôr námestníkom riaditeľa štúdia. Od roku 1995 riaditeľom Slovenskej televízie - štúdio Košice. Zomrel v Košiciach 19. augusta 2009.

Prvé verše, črty a úvahy publikoval v regionálnych časopisoch a rozhlase. Potom sa venoval novinárskej práci. Z oblasti novinárskej publicistiky vydal dokumentárne publikácie Stopy (1967), Chemlon (1969) a Skrutkáreň (1970). V oblasti literárnoumeleckých žánrov debutoval knihou literatúry faktu Až na dno rozkoší (1968), v ktorej zobrazil autentický príbeh alkoholika. Spoločne s lekárkou Emíliou Štammovou napísal zdravotno-popularizačnú knihu Horká chuť lásky (1980). Kaleidoskopom príbehov alkoholikov rozličného veku a rozličných profesií je kniha Drsný diktát drogy (1984). Kniha Nebezpečný sex (1992) poukazuje na súčasný liberálny prístup spoločnosti k sexuálnemu životu mládeže i dospelých. Roku 1997 vydal pod názvom V stredu v Kremli knihu fiktívnych rozhovorov s európskymi i slovenskými politikmi a básnikmi 19. a 20. storočia, ktorí zasiahli do svetových, európskych i slovenských dejín (Stalin, Majakovskij, Jesenin, Petöfi, Krupská, Berija, Trockij, Janko Kráľ, Štefánik a Rotarides).

Štefan Oľha je aj autorom dramatických textov pre autorské divadlo Malého divadelného štúdia v Košiciach. Z tejto oblasti tvorivých aktivít vydal knihu Malé divadelné štúdio (1982). Pre televíziu napísal inscenácie Pozvánka do pekla (1992) a Šarišské obyčaje I., II. (1996). Je autorom literárnych predlôh k dokumentárnym filmom Don Kichot z Krivian (1993) o Jánovi Lazorikovi, Dlhá cesta domov (1994) o Antonovi Hlinkovi, Malá vojna 1939 (1994), Slovenská matka Tereza (1994) o Bernadete Pánčiovej, Pavel Jozef Šafárik (1995), Hroby z prvej svetovej vojny (1995), Prenasledovaný (1996) o I. Porázikovi, Štefan Hudák (1996), Akademik Hronec (1996), Andy Warhol (1996), Samo Tomášik (1997) a o ďalších.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house