Hlavná stránka | Index | < Ondrej Nagaj | > Viliam Obert
Vyhľadávanie: 

 

Ján Navrátil Ján Navrátil

Narodil sa 13. mája 1935 v Seredi v rodine lodníka. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1953 na Gymnáziu v Galante. Po maturite bol dva roky učiteľom na Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom. Potom študoval slovenčinu a nemčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1959 dva roky učil na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Šuranoch a v rokoch 1963-1971 na Gymnáziu v Galante. Od roku 1971 je profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Žije v Seredi.

Prvé básničky pre deti publikoval v časopisoch Ohník, Zornička a Včielka. Knižne debutoval zbierkou básní V záhradke a za záhradkou (1963) tematicky čerpajúcej z domova a okolitej prírody. Druhá zbierka Cestovanie s orangutanom (1965) znamenala tematický posun v autorovom záujme o modernú civilizáciu a vyznačuje sa intelektualizáciou slovných hier a poetického vtipu. Po leporele zo sveta prírody Medový súdok (1977, 3. vydanie 1986) vydal zbierku Ďuro Truľo a figliari (1977), v ktorej humorným spôsobom parodizoval niektoré tradičné námety z ľudových rozprávok. V leporele Kúzelník s farbičkami (1979) poeticky predstavil jednotlivé farby a ich vlastnosti. Kniha Námorník na suchu (1980) je zbierkou humorných básničiek zo života detí. Zbierkou prírodnej lyriky je kniha Z hliny a rosy (1981). Dospievajúcej mládeži adresoval zbierku ľúbostnej poézie Diskotéka L (1982). Vtip a fantáziu uplatnil v knihe veršov Riekanky (1988). Pevné rodinné zázemie, ktoré je predpokladom citového rastu dieťaťa, zobrazil v leporele Tulirodina (1988). Poetický pohľad na vodu ako na zdroj života podáva v knižke Dobré ráno, pramienok! (1989). Svet súčasného dieťaťa a jeho vrúcny vzťah ku krajine, kde žije, vyjadril v zbierke Čiarky na dlani (1989).

Rovnocennou súčasťou literárnych záujmov J. Navrátila je aj prozaická tvorba pre deti a mládež. Súbor básní v próze Najmenší kolotoč sveta (1965) je nekonvenčným pohľadom na každodenné veci a udalosti, ktoré vstupujú do života dieťaťa. Zbierka noviel Plachetnica Nonsens (1967) zobrazuje citové problémy gymnazistov. Po knihe moderných rozprávok Kamzík a bambus (1968) vydal novelu zo stredoškolského prostredia Len srdce prvej veľkosti (1970, 1984). V knihách rozprávok Uzlík a Nitka (1973), Tri červené klobúčiky (1974) a Kvetúzik a Inovatka (1976) na fantastických a zvieracích postavičkách zobrazil záujmy a citový svet detí. Román Žltý mustang (1977) je príbehom o priateľstve. Dobrodružný autobiografický román Lampáš malého plavčíka (1980, 3. vydanie 1989) zachytáva osud lodníckeho chlapca v rokoch druhej svetovej vojny. Zbierka poviedok Kto vidí na dno (1981) obsahuje sondy do života chlapcov a dievčat na prahu dospievania. Poetickou encyklopédiou pre najmenších čitateľov o svete, ktorý ich obklopuje, je kniha Pramienok (1983, 1989). V knižke Rozprávka o dúhovej lodi (1984) vykreslil fantastické postavičky so zmyslom pre priateľstvo a dobro. Román Guľatá kocka (1985, 1987) je dramatický príbeh zo študentského prostredia v období predmaturitného akademického týždňa, riešiaci etické problémy súčasnosti. Problémy súčasnej rodiny v čase vstupu malého prváka do školy opísal v súbore humorných poetických rozprávok Belasý maják (1985). Zbierkou autorských rozprávok s aktualizovanými motívmi zo súčasnosti je kniha Kráľ s gitarou (1988). V románe Klub Lucia (1996) zobrazil osudy teenagerov túžiacich po dobrodružstve, láske a porozumení.

Pre televíziu napísal animované a bábkové seriály Uzlík a Nitka (1967), Kocúr Máčik a mesiačik (1969), Tri červené klobúčiky (1970), Trampoty Budzogáňa - zbojníckeho kapitána (1972-1974), Blyskáčik a Hromotĺk (1973-1975), Banícke rozprávky (1975), Pltník Paľko a vodník Venček (1984-1985), hrané seriály Rachotilkovia (1978), Figliari (1979), televízne hry Šuster, drž sa kopyta (1974), Hra o česť (1975), Zlatá Runa (1976), Ako premôcť vodníka (1985), Vševid (1988), Dalajláma (1988), Zrno (1988). Napísal aj filmové scenáre Lampáš malého plavčíka (1985), Žaby a iné ryby (1988), divadelné hry Kapitán Budzogáň (1976), Diskokráľ (1992), Cirkus Muzikus (1996) a rozhlasové rozprávkové hry O červenom klobúčiku (1966), Pesnička pre sovy (1966), Diskokráľ (1991).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house