Hlavná stránka | Index | < Anton Marec | > Jozef Melicher
Vyhľadávanie: 

 

Augustín Maťovčík Augustín Maťovčík

Narodil sa 19. augusta 1937 v Breze v roľnícko-robotníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, v Lehniciach, v Dunajskej Strede, Šamoríne a v Lokci. Po návrate rodičov na Oravu chodil do Gymnázia v Trstenej a do Jedenásťročnej strednej školy v Námestove, kde roku 1955 zmaturoval. Potom študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1959 nastúpil do Matice slovenskej v Martine, kde zastával funkciu vedúceho Literárneho archívu. V rokoch 1967-1968 pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, potom sa opäť vrátil do Matice slovenskej v Martine, kde pracoval ako vedúci Biografického oddelenia. Pre svoje postoje k udalostiam rokov 1968-1969 bol politicky diskriminovaný. Nemohol publikovať a pozbavili ho vedúcej funkcie. Roku 1990 sa stal riaditeľom Biografického ústavu MS, kde vedie práce na príprave Slovenského biografického slovníka.

Vo svojej literárnovednej práci sa orientoval predovšetkým na obdobie nášho národného obrodenia, ale aj na významné literárne osobnosti obrodenského i medzivojnového obdobia. Knižne vydal monografiu Vavrinec Čaplovič a osudy jeho knižnice (1962). Potom edične pripravil Listy P. J. Šafárika Martinovi Hamuljakovi (1965) a Listy Martina Hamuljaka I, II (1969, 1989). Záujem o túto osobnosť našej literatúry a kultúry zavŕšil vydaním monografie Martin Hamuljak (1971). V rokoch, keď nemohol publikovať, pripravil a pod cudzími menami vydal v martinskej Osvete v edícii Sondy monografie Ján Kollár - Legenda o veľkom Slovanovi (1974), Albert Škarvan - Život je zápas (1977), Štefan Krčméry - Slovo čisté (1979) a pod vlastným menom monografie Ján Hollý - Pevec vekov dávnych (1984), Ľudo Ondrejov - Číry a čistý rozprávač (1986) a Hviezdoslav - Herold svitajúcich čias (1988), naposledy Jozef Cíger Hronský Život je zápas (1996). Knižne vydal aj štúdiu Jaroslav Hašek na Slovensku (1983) a Slovník dejateľov hornej Oravy (1994). Je zostavovateľom knihy Život a dielo Antona Bernoláka (1997), zredigoval a vydal viac ročníkov matičných pramenných zborníkov Literárny archív (od r. 1964) a Biografické štúdie (od r. 1970).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house