Hlavná stránka | Index | < Sergej Makara | > Augustín Maťovčík
Vyhľadávanie: 

 

Anton Marec Anton Marec

Narodil sa 11. augusta 1953 v Chlmci pri Žiline. Zakladnú školu vychodil v rodisku, Strednú všeobecnovzdelávaciu v Žiline, kde roku 1971 aj zmaturoval. Po maturite pracoval dve sezóny ako horský nosič na Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách. Roku 1976 ukončil štúdium angličtiny a slovenčiny na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, krátko pôsobil na Strednej ekonomickej škole v Žiline. Potom sa vrátil do hôr, kde prešiel viacerými zamestnaniami: profesionálny člen horskej služby, chatár na Chate pod Rysmi, na Brnčalovej chate pri Zelenom plese i na chate pod Soliskom, šéfredaktor Tatranského dvojtýždenníka, od roku 1993 lyžiarsky inštruktor a horský sprievodca a teraz už majiteľ lyžiarskeho strediska na Podbanskom, ktoré sám vybudoval. Po viacročnom publikovaní krátkych próz v časopisoch a rozhlase debutoval novelou Na hrebeni víchrica (1982) - príbehom o hľadaní základných životných hodnôt a postojov mladého človeka z hôr. Na debut myšlienkovo i postavami nadväzujú ďalšie vydané knižky - zbierka poviedok Stopy túlavej zveri (1985) a novela Za vrcholom vrchol (1986). V trojnovele Kroky proti vetru (1989) na pozadí príbehov troch mužov z vysokohorského prostredia nastolil závažné otázky o zmysle ľudských skutkov v konfrontácii so základnými princípmi kresťanskej etiky. V rovnakej myšlienkovej rovine sa nesie aj voľné pokračovanie tejto novely Listy nevidiacim, hudba pre nepočujúcich (1992) a V doline dlhých tieňov (1995).

Pohľadom do zákulisia vrcholnej súťaže ligových boxerov je próza Až ťa odpočítajú (1990). Knihou príbehov našich a svetových horolezcov sú dokumentárne črty sústredené do knižky Zóna odvahy (1989). Pre deti a mládež napísal knižky Zlato pod Kriváňom (1991), Zakliaty hrad v Tatrách (1993) a Jánošik, Janošík… (1994), v ktorej prerozprával najkrajšie povesti o našich veľhorách a legendárnom zbojníckom kapitánovi.

Nateraz poslednou vydanou knižkou je zbierka poviedok Na Solisko hviezdy nepadajú (1995), víťazný rukopis Slovenskej literárnej prehliadky.

Anton Marec napísal aj rozhlasové hry Posledná šanca (1984), Pilier Fréney (1986) a Povinnosť hovoriť, právo mlčať (1987).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house