Hlavná stránka | Index | < Ivan Machala | > Sergej Makara
Vyhľadávanie: 

 

Ján Majerník Ján Majerník
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 20. júla 1936 v Senici v úradníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, v Ladcoch a v Nových Zámkoch. Na Gymnáziu v Nových Zámkoch roku 1954 aj zmaturoval. Potom študoval na FF UK v Bratislave slovenčinu a ruštinu. Štúdium ukončil roku 1959. Najskôr pracoval ako redaktor mesačníka Mladá tvorba, potom na Slovenskom ústredí knižnej kultúry v redakciách časopisov Knižná kultúra a Universum. Učil na Gymnáziu v Dunajskej Strede, potom bol pracovníkom Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska v Bratislave. Roku 1980 sa stal spisovateľom a prekladateľom v slobodnom povolaní a spolupracoval s literárnymi časopismi, najčastejšie s redakciou Romboidu. Od roku 1992 bol redaktorom, neskôr šéfredaktorom Literárneho týždenníka, v súčasnosti pracuje v Národnom literárnom centre.

Do literatúry vstúpil ešte v rokoch vysokoškolských štúdií ako publicista a prekladateľ. V prvom období tvorivej činnosti sa venoval prekladaniu ruskej, ukrajinskej a poľskej poézie. Knižne vydal výbery z básnickej tvorby B. Sluckého, J. Vinokurova, J. Jevtušenka, R. Kazakovovej, B. Achmadulinovej, M. Cvetajevovej, A. Tvardovského, N. Asejeva, S. Michalkova, M. Džälila, I. Drača. T. Rózewicza, K. I. Galczýnského, K. Chettagkätyho a i. a v jazykovej spolupráci aj dva výbery z modernej indickej poézie. Obsiahly výber z jeho prekladovej tvorby vyšiel roku 1986 pod názvom Preklady.

Ako básnik do literatúry vstúpil zbierkou Okamih dospievania (1976). Značnú časť zbierky tvoria ľúbostné verše. Ďalšie dve básnické zbierky Stalo sa (1978) a Skadiaľ (1979) vydal s časovým odstupom desiatich rokov. Vlastná i spoločenská skúsenosť mu bola podnetom pri hľadaní hlbšieho zmyslu života a jeho pozitívnych hodnôt aj v zbierke Za svetlom v okne (1982). Výber z poézie mu vyšiel roku 1990 pod názvom Voda má čas. Roku 1991 vydal zbierku politickej satiry Pornogramy.

Prejavil sa aj ako esejista a prozaik. Knižne vydal súbor esejí, čŕt, úvah a mikropoviedok s hubárskou tematikou pod názvom Rastú! (1980), kniha vyšla roku 1984 v druhom, doplnenom vydaní s hubárskymi receptami Petra Ševčoviča a v treťom vydaní pod názvom A predsa rastú (1997). Prírodne i literárne príťažlivý svet húb inšpiroval J. Majerníka na napísanie knihy satirických veršov Na huby šiel som (1985). Personifikáciou vlastností jedlých i jedovatých húb spôsobom modernej bájky v nej odhaľuje negatívne vlastnosti a prejavy ľudí. Roku 1998 vydal knihu krátkych próz Spamäti pero tiká.

Po dlhé roky vystupuje v tlači ako publicista.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house