Hlavná stránka | Index | < Dušan Kováč | > Pavla Kováčová
Vyhľadávanie: 

 

Peter Kováčik Peter Kováčik

Narodil sa 6. júna 1936 v Čiernom Balogu v rodine lesného robotníka. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Gymnáziu v Brezne. Potom študoval odbor poľnohospodárska ekonomika na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1960 bol rok redaktorom Čs. televízie v Bratislave a rok učil na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Skalici. Roku 1962 odišiel do Banskej Bystrice, kde rok pôsobil ako redaktor Stredoslovenského vydavateľstva a v rokoch 1963-1969 ako redaktor Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Pre svoje politické postoje musel roku 1969 z tohto pracoviska odísť. Zamestnal sa ako odborný pracovník Literárneho a hudobného múzea A. Sládkoviča v Banskej Bystrici. Roku 1973 sa presťahoval do Bratislavy a tri roky bol spisovateľom v slobodnom povolaní. Od roku 1976 až do roku 1987 bol dramaturgom a scenáristom Slovenského hraného filmu. V rokoch 1991-1993 bol redaktorom Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Poviedky, črty a úvahy i krátke dramatické útvary publikoval od roku 1958 v rôznych novinách, časopisoch a rozhlase. Debutoval knihou poviedok Portréty (1964). Zobrazil v nej príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na periférii spoločnosti. V knihe dvoch noviel Kráľ môže všetko (1966) podrobil kritike zneužívanie mocenského postavenia a v druhej novele vyslovil súcit so starým človekom, ktorý sa vzbúri proti životu v starobinci a v úteku z neho hľadá svoju ľudskú dôstojnosť. Novela Výlet s Claudiou Cardinale (1969) je príbehom mrzáka, ktorý pred hrubosťou a ponižovaním uniká do ríše snov a fantázie. V ďalšej novele Posledná noc spravodlivých (1970) zobrazil príbeh mladého človeka, ktorý chce žiť a konať v duchu biblických ideálov, no všade naráža na nepochopenie a výsmech. V novelistickom triptychu Čas do úsvitu (1974) sa tematicky vrátil do čias vojnových rokov. V autobiografickej próze pre mládež Jablká nášho detstva (1977) ústami malého chlapca vyrozprával osobné zážitky z čias vojny a dní prechodu frontu. Na princípe úplne inej poetiky je postavená rozprávková knižka pre mládež O najsmiešnejšom kráľovstve (1978), v ktorej vyrozprával príbehy z krajiny, kde o všetkom rozhodujú deti. V knihe poviedok Túžba nad túžby (1986) zobrazil tragiku života detí, ktorým chýba jeden z rodičov. V humoristicko-satirickom románe z prostredia lesných robotníkov Nevera po slovensky (1988) odhalil slabosti a poklesky slovenského človeka, no zároveň zdôraznil nemennosť jeho základných mravných hodnôt. Novela Atmosféra v marci (1989) je obrazom spoločenskej situácie u nás v období nástupu demokratizačných zmien v roku 1968. Roku 1997 mu vyšiel historický román Alžbeta Bátoriová, v ktorom túto reálnu postavu uhorskej šľachtičnej priblížil z netradičného uhla pohľadu na pozadí majetkovo-mocenských sporov.

Rovnocennou súčasťou tvorivých záujmov P. Kováčika je aj dráma. Hra Krčma pod zeleným stromom (1976) je sociálnou drámou z prostredia periférie malého mesta v rokoch hospodárskej krízy. Komorná dráma Pohľadnica z Benátok (1976) cez príbeh predstieranej emigrácie jedného člena rodiny poukazuje na dvojtvárnosť života spoločnosti v predchádzajúcom režime. Na podobnom princípe a s podobným ideovým zámerom je vybudovaná aj tragikomédia Recesia (1979), v ktorej sa na základe falošných pozvánok stretnú v predsieni vyšetrovateľa polície rôzne typy postáv. Dráma Soľ zeme (1981) bola novým pohľadom na dramatické obdobie kolektivizácie. Komédia Zásnuby naruby (1987) je kritikou ľudí v totalitnom režime. Hra Boží vták (1992) tematicky čerpá z obdobia začiatkov kolektivizácie 50. rokov. Komorný charakter majú historické drámy Svätopluk (1994) a Alžbeta Bátoriová (1995), za ktoré dostal prémiu Ivana Stodolu.

P. Kováčik je aj autorom literárnych scenárov k celovečerným filmom Zlaté časy, Otec Hodiny, televíznych hier Kára, Jediný syn Nevera po slovensky a rozhlasových hier Oslava, Primášik, Viadukt, Vo vlaku, Recesia a ďalších.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house