Hlavná stránka | Index | Vincent Šabík
Vyhľadávanie: 

 

Recenzie

Diskurzy o kultúre (Knižná revue e. 6, 20. marca 2002)
Literárne regenerácie (Miloš Ferko, Literárny týždenník č. 27/1999)

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house